Onze nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.

Manifest

De Networked Readiness Index (NRI) van het World Economic Forum (WEF) rangschikt Nederland op plaats 4. De hoge notering is te danken aan het bedrijfsleven: de prestaties van de Nederlandse overheid blijven met een gemiddelde 17e plek ver achter.

“De prestaties van de Nederlandse overheid blijven met een gemiddelde 17e plek ver achter.”

Ondanks dat de wereld in hoog tempo digitaliseert, traditionele competenties razendsnel aan belang afnemen en nieuwe snelgroeiende bedrijven de bestaande orde bedreigen, geven de politieke macht en bestuurlijke elite nog vooral blijk van desinteresse voor informatie en communicatie technologie. ICT wordt vooral gezien als een lastig te beheersen kostenpost, met grote kans op carrière beschadiging. Het ontbreekt in ons land aan een grote overkoepelende visie op het strategische belang van een hoogwaardige digitale diensten infrastructuur in Nederland.

“ICT wordt vooral gezien als een lastig te beheersen kostenpost.”

Het gebrek aan digitale daadkracht wordt een steeds groter probleem omdat zonder digitale focus Nederland zijn vooruitstrevende positie in de wereld dreigt te verspelen. Kleine maar sterk opkomende economieën zoals die van Estland en Singapore hebben inmiddels een grote voorsprong in digitale dienstverlening opgebouwd. De rol is van de overheid is daarbij cruciaal. De meeste zaken kan het bedrijfsleven beter zonder bemoeienis vanuit de overheid, maar voor een paar basisdiensten (authenticatie, identificatie, standaardisatie en privacy) is een actieve, sturende rol van de overheid echter wel heel erg noodzakelijk.

“Het gebrek aan digitale daadkracht wordt een steeds groter probleem”

Voor zover er met bemoeienis vanuit de Nederlandse overheid wel wordt nagedacht over een generieke digitale infrastructuur voor 21ee eeuw wordt deze gekenmerkt door het voor ons land karakteristieke gepolder: er zijn veel initiatieven, er is veel ideeënstrijd maar bij gebrek aan bestuurlijke regie wordt er nergens echt doorgepakt.

Op de plekken waar zich wel serieuze ontwikkelingen voordoen, wreekt zich het gebrek aan visie en regie in sub-optimale en niet toekomst-bestendige ontwerp en architectuur keuzes. Waar we zouden moeten innoveren naar de toekomst, ligt de focus op optimaliseren op de oude situatie. Symptoom bestrijding in plaats van een sprong voorwaarts.

 

De Stichting Egovernance Nederland wil hier verandering in brengen.

Onze visie is dat de infrastructuur van de toekomst digitaal is, en dat Nederland daarin maar beter voorop kan lopen om de huidige sterke uitgangspositie ook voor de toekomst veilig te stellen.

“De toekomst is digitaal, en Nederland kan maar beter voorop lopen”

De stichting Egovernance heeft zich daarom ten doel gesteld het bewustzijn van e- governance te vergroten en daarmee de bouw van een toekomst-bestendige generieke digitale infrastructuur te versnellen.

 

Wij pleiten voor 3 fundamentele keuzes:

1. Stoppen met grote projecten. Grote projecten zijn kostenverslindend en de dood in de pot van vooruitgang. Limitatie tot bijvoorbeeld €2 miljoen zal partijen dwingen tot kort cyclische innovatie en snelle implementatie. Projecten van zo’n omvang mogen ook mislukken, zolang ze maar leerervaringen opleveren.

2. Verbod op meervoudige opslag van persoonsgegevens. De huidige wijze van data-opslag van overheidsdiensten zorgt ervoor dat elke organisatie zijn eigen dossiers opslaat. Identieke persoonsgegevens zijn daardoor op honderden plekken opgeslagen. Dat is duur want de opslag en de bevraging van al die gegevens vraagt capaciteit en het leidt tot bestandsvervuiling omdat niet alle gegevens actueel blijken en blijven. De kwaliteit van de data laat te wensen over en niemand voelt zich daarvoor verantwoordelijk. Een bepaald (persoons)gegeven zou daarom maar eenmaal moeten worden opgeslagen onderregie van één partij. Partijen die dat gegeven moeten/mogen gebruiken krijgen geautoriseerde, beveiligde en controleerbare toegang. De systemen van de overige organisaties zijn daardoor kleiner, eenvoudiger en gemakkelijker te bouwen.

3. Versnellen van het gebruik van een universeel veilige online identiteit. Naar Estlands voorbeeld zou de overheid moeten zorgen dat veel meer burgers dan nu hun online dienstverlening met elkaar afhandelen op het hoogste niveau van digitale beveiliging. Dat vergt een initiële investering en inspanning, maar als dat eenmaal is bereikt, is dat onze beste garantie op een solide digitale toekomst waarin het voor iedereen veilig en prettig zakendoen is. Niet alleen tussen overheid en burgers maar ook tussen burgers onderling (marktplaats), tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en consumenten.

De stichting Egovernance Nederland schat in dat een bijstelling van het huidige beleid met bovenstaande punten alsnog kan zorgen voor een versnelling in de goede richting. Tegelijkertijd zal er ook gezocht moet worden naar een praktische manier om bovenstaande idealen invullingen te geven. Het ligt voor de hand daarbij vooral aandacht te geven aan de rol van de overheid als launching customer en aanjager van pilot projecten met een focus op innovatie. Ook een meer agile inkoop regime voor ICT projecten zou helpen.

Onderteken het manifest

Het manifest is ondertekend door:

  • Judi
  • Barneyxcq
  • Barneyxcq
  • GoldenTabs
  • GoldenTabs
  • Ward van Riel