Onze nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.

E-governance

Goede E-governance zorgt ervoor dat de E-overheid soepel kan draaien en efficiënt zijn taken kan uitvoeren

InstellingenWat is ‘Governance’?  Het is een begrip dat duidt hoe organisaties en overheden bestuurd worden. In de praktijk is het een set van regels en praktijken die te vergelijken is met het besturingssysteem van een computer. De onderliggende regels zorgen ervoor dat andere programma’s soepel kunnen lopen.

Wat is het verschil met ‘Government’ (overheid)?  ‘Government’ is wat een overheid is, ‘Governance’ is wat een overheid doet. Goede governance zorgt ervoor dat de overheidsorganisatie soepel en efficiënt zijn taken kan uitvoeren.

E-government (E-overheid) is de inzet van ICT door de overheid om de kwaliteit van publieke diensten te verbeteren, efficiënter te maken, en informatie te delen met drie doelgroepen: overheden (onderling), burgers, organisaties (bedrijven/belangengroepen).

E-governance is de ontwikkeling , implementatie en handhaving van beleid , wet- en regelgeving die nodig zijn om het functioneren van de E-overheid te ondersteunen.

De voordelen van goede E-Governance zijn legio. Door E-governance kan de e-overheid tegen lagere kosten functioneren, het leidt tot verbeterde transacties tussen de overheid en doelgroepen, verhoogde burgerparticipatie, en verbeterde toegang tot overheidsdiensten voor alle geledingen van de samenleving.