Onze nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.

Missie

Versnelling van de digitalisering van de samenleving op basis van de 4 belangrijkste e-governance principes:

  1. Digital identity. Betrouwbare online authenticatie van het hoogste niveau (digitaal paspoort).
  2. Connected databases. De burger mag nooit 2x naar dezelfde gegevens worden gevraagd.
  3. Controlled access. Wetgeving over wie onder welke omstandigheden welke gegevens mag raadplegen.
  4. Absolute transparency. Absolute recht om de burger om als eigenaar van zijn eigen gegevens inzicht te krijgen wie er wanneer en vanuit welke hoedanigheid zijn gegevens heeft opgevraagd.

Met e-governance zijn burgers beter beschermd, en neemt de kwaliteit van de dienstverlening toe tegen lagere kosten.

Lees en onderteken ons oprichtingsmanifest

Achtergrond

De stichting Egovernance is opgericht door een groep verontruste professionals die zich druk maken om de digitale toekomst van Nederland.

De ontstaansgeschiedenis is terug te voeren tot het rapport van Commissie Elias die schatte dat de Nederlandse overheid zo'n €1,5 tot €5 miljard verspilde aan ICT.

Het rapport was voor een denktank rondom Jan Baan aanleiding een eigen visie te publiceren. Vanaf dat moment is de denktank zich gaan beijveren om de overheid te helpen digitaal leiderschap te ontwikkelen.

Deelnemers van de stichting participeren in denktanks, spreken op congressen, doen onderzoek en participeren in studiereizen.

De stichting wil zo een beweging in gang zetten die ervoor moet zorgen dat Nederland digitaal voorop gaat lopen.

Onze activiteiten

Brief aan informateur Zalm

Na het mislukken van eerdere informatiepogingen voor een nieuwe kabinet heeft het bestuur een brief gestuurd aan informateur Zalm.

De Droom van Jan Baan

Het is 2021. Ook Rutte III heeft de eindstreep gehaald. Niet in de laatste plaats omdat er op het gebied van digitalisering van Nederland grote stappen zijn gezet. Jan Baan nipt van een goed glas wijn en blikt tevreden terug. Lees de Droom van Jan. In 2021 geniet de burger van e-governance services....

Brief aan informateur Zalm

Gerrit Zalm

Lees de brief van de voorzitter en de secretaris van de stichting eGovernance Jan Baan en Jan Prins.

Brief aan Informateur Zalm

10 praktische adviezen voor het nieuwe kabinet

Ons eGovernance manifest vertaald in 10 praktische adviezen voor het nieuwe kabinet. Samenstelling: Abraham de Kruijf.

Download Manifest 10 Praktijkadviezen (pdf)

De droom van Jan Baan

40 jaar ervaring vertaald naar een visie op de komende 10 jaar.

De droom van Jan Baan (pdf)

“Soms kan technologie een oplossing bieden om ideologische geschillen te overbruggen. Door vol in te zetten op digitalisering zien wij mogelijkheden om belangrijke thema’s als milieu en immigratie op een zodanige manier te benaderen dat het draagvlak voor ingrijpende maatregelen wordt verbreed.”

Uit de brief van het bestuur van de stichting aan informateur Schippers.

1. Stoppen met grote projecten

Grote projecten zijn kostenverslindend en de dood in de pot van vooruitgang. Limitatie tot bijvoorbeeld €2 miljoen zal partijen dwingen tot kort cyclische innovatie en snelle implementatie. Projecten van zo’n omvang mogen ook mislukken, zolang ze maar leerervaringen opleveren.
Lees meer

2. Verbod op meervoudige opslag van persoonsgegevens

Elke overheidsdienst slaat nu zijn eigen dossiers op. Identieke persoonsgegevens zijn daardoor op honderden plekken opgeslagen. Dat is duur want de opslag en de bevraging van al die gegevens vraagt capaciteit en het leidt tot bestandsvervuiling omdat niet alle gegevens actueel blijken en blijven. Een bepaald (persoons)gegeven zou daarom maar éénmaal moeten worden opgeslagen onder regie van één partij.
Lees meer

3. Versnellen van het gebruik van een universeel veilige online identiteit

De overheid zou ervoor moeten zorgen dat veel meer burgers dan nu hun online dienstverlening met elkaar afhandelen op het hoogste niveau van digitale beveiliging. Dat is onze beste garantie op een solide digitale toekomst waarin het voor iedereen veilig en prettig zakendoen is. Niet alleen tussen overheid en burgers maar ook tussen burgers onderling (marktplaats), tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en consumenten.
Lees meer