Onze nieuwsbrief

Schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief.

Missie

Versnelling van de digitalisering van de samenleving op basis van de 4 belangrijkste e-governance principes:

  1. Digital identity. Hiermee kan iedereen in elke hoedanigheid (ondernemer, klant, ambtenaar, arts, etc.) zijn gegevens betrouwbaar online authenticeren of ondertekenen.
  2. Connected databases. Door verbondenheid als uitgangspunt te nemen is het niet nodig om dezelfde data dubbel op te slaan of te kopiëren.
  3. Controlled access.  Het beleid dat bepaalt wie er wanneer en op welke grond toegang heeft tot de data.  Sommige data moet kunnen worden ingezien, andere data kun je toestemming voor geven.
  4. Absolute transparency. De eigenaar van de data kan altijd zien wie er wanneer en voor welke reden toegang heeft gehad tot zijn data. Er daar dan ook tegen reclameren.

De e-governance principes zijn toepasbaar op processen van belastingaangifte tot artsenbezoek. Met e-governance zijn burgers beter beschermd, en neemt de kwaliteit van de dienstverlening toe tegen lagere kosten.

Lees ons manifest

Achtergrond

De stichting Egovernance is opgericht door een groep verontruste professionals die zich druk maken om de digitale toekomst van Nederland. De ontstaansgeschiedenis is terug te voeren tot het rapport van Commissie Elias die schatte dat de Nederlandse overheid zo'n €1,5 tot €5 miljard verspilde aan ICT. Het rapport was voor een denktank rondom Jan Baan aanleiding een eigen visie te publiceren.

De denktank is 2015 naar Estland geweest om daar met eigen ogen te aanschouwen hoe effectief een actieve sturende rol van de overheid kan zijn. De groep ondernemers keerde terug met de ambitie ook Nederland op de digitale kaart te zetten. Als land doet Nederland het namelijk best goed (4e op de wereldranglijst), maar de prestaties van de overheid  blijven daarbij ver achter (17e).

De stichting wil een beweging in gang zetten en roept iedereen op om mee te doen.

Onze activiteiten

Estland: bron van inspiratie

Een delegatie van het bestuur en enkele vrienden van de stichting waren onlangs op bezoek in de bakermat van egovernance: Estland.

Lessons learned

Recent onderzoek van de EU zet Estland met grote voorsprong op de 1e positie in de Egovernment index. Wat doet Estland slimmer dan andere landen?

Iedere minister is er een minister van IT

In Estland is niet alleen alles wat er toe doet gedigitaliseerd maar digitale opslag en ondertekening is ook de enige wettelijke basis voor wetten, regeringsbesluiten en het beheer van essentiële gegevensregisters zoals die van gebouwen, bevolking, voertuigen, land en adressen.

Once only

Als je een overheidsinstantie bent en je hebt gegevens nodig die je niet zelf genereert, dan ben je verplicht gebruik te maken van een digitale infrastructuur om toegang te krijgen tot deze gegevens en je eigen gegevens te ontsluiten.

Absolute transparency

Vanuit het principe (voor inwoners van Estland een grondrecht) dat niet de overheid maar je als persoon zelf eigenaar bent van de data kan iedere Est inzien wie er wanneer welke gegevens heeft geraadpleegd en zelf managen wie er toegang mag hebben tot welke gegevens.

Het gebrek aan digitale daadkracht wordt een steeds groter probleem.

Lees en onderteken ons manifest!

1. Stoppen met grote projecten

Grote projecten zijn kostenverslindend en de dood in de pot van vooruitgang. Limitatie tot bijvoorbeeld €2 miljoen zal partijen dwingen tot kort cyclische innovatie en snelle implementatie. Projecten van zo’n omvang mogen ook mislukken, zolang ze maar leerervaringen opleveren.
Lees meer

2. Verbod op meervoudige opslag van persoonsgegevens

Elke overheidsdienst slaat nu zijn eigen dossiers op. Identieke persoonsgegevens zijn daardoor op honderden plekken opgeslagen. Dat is duur want de opslag en de bevraging van al die gegevens vraagt capaciteit en het leidt tot bestandsvervuiling omdat niet alle gegevens actueel blijken en blijven. Een bepaald (persoons)gegeven zou daarom maar éénmaal moeten worden opgeslagen onder regie van één partij.
Lees meer

3. Versnellen van het gebruik van een universeel veilige online identiteit

De overheid zou ervoor moeten zorgen dat veel meer burgers dan nu hun online dienstverlening met elkaar afhandelen op het hoogste niveau van digitale beveiliging. Dat is onze beste garantie op een solide digitale toekomst waarin het voor iedereen veilig en prettig zakendoen is. Niet alleen tussen overheid en burgers maar ook tussen burgers onderling (marktplaats), tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en consumenten.
Lees meer